Contents Litaniae de Sancto Spiritu
Litany of the Holy Spirit
Spiritus


For private use only.

Kyrie, eleison
R. Kyrie, eleison.
Lord, have mercy
R. Lord, have mercy.
Christe, eleison
R. Christe, eleison.
Christ, have mercy
R. Christ, have mercy.
Kyrie, eleison
R. Kyrie, eleison.
Lord, have mercy
R. Lord, have mercy.
Spiritus sancte a Patre Filioque procedens,
R. Miserere nobis.
Holy Spirit proceeding from the Father and the Son,
R. Have mercy on us.
Spiritus Domini Deus Israel,
R. Miserere nobis.
Spirit of the Lord, the God of Israel,
R. Have mercy on us.
Dominator hominum,
R. Miserere nobis.
Lord of men,
R. Have mercy on us.
Replens orbem terrarum,
R. Miserere nobis.
Filling the whole earth,
R. Have mercy on us.
Habens omnem virtutem,
R. Miserere nobis.
Having every virtue,
R. Have mercy on us.
Omnia bona operans, et omnia prospiciens,
R. Miserere nobis.
Author of all good, watchman over all,
R. Have mercy on us.
Ornans caelos, stabilis, et securus,
R. Miserere nobis.
Adorning the heavens, stable and secure,
R. Have mercy on us.
Spiritus veritatis omnia suggerens, et distribuens,
R. Miserere nobis.
Spirit of truth, furnishing and distributing everything,
R. Have mercy on us.
Spiritus sapientiae et intellectus,
R. Miserere nobis.
Spirit of wisdom and understanding,
R. Have mercy on us.
Spiritus consilii, fortitudinis, scientiae, et pietatis,
R. Miserere nobis.
Spirit of counsel, fortitude, knowledge, and piety,
R. Have mercy on us.
Spiritus timoris Domini et prudentiae,
R. Miserere nobis.
Spirit of fear of the Lord and prudence,
R. Have mercy on us.
Spiritus, quo inspirante locuti sunt sancti Dei homines,
R. Miserere nobis.
Spirit, through whose inspiration the holy men of God spoke,
R. Have mercy on us.
Quae ventura annuntians,
R. Miserere nobis.
Who Announces the things to come,
R. Have mercy on us.
Donum et promissio Patris,
R. Miserere nobis.
Gift and promise of the Father,
R. Have mercy on us.
Spiritus sancte Paraclite arguens mundum,
R. Miserere nobis.
Holy Spirit, the Paraclete, accuser of the world,
R. Have mercy on us.
Spiritus, in quo daemonia eiiciuntur,
R. Miserere nobis.
Spirit, by whom demons are expelled,
R. Have mercy on us.
Spiritus, ex quo renascimur,
R. Miserere nobis.
Spirit, through whom we are reborn,
R. Have mercy on us.
Spiritus, per quem caritas Dei diffusa est in cordibus nostris,
R. Miserere nobis.
Spirit, through whom the love of God is diffused into our hearts,
R. Have mercy on us.
Spiritus adoptionis filiorum Dei,
R. Miserere nobis.
Spirit of adoption of the sons of God,
R. Have mercy on us.
Spiritus gratiae et misericordiae,
R. Miserere nobis.
Spirit of grace and mercy,
R. Have mercy on us.
Spiritus adiuvans infirmitatem nostram et reddens testimonium spiritui nostro, quod simus filii Dei,
R. Miserere nobis.
Spirit helping our weaknesses and restoring witness to us, that we are sons of God,
R. Have mercy on us.
Spiritus suavis, benigne, super mel dulcis,
R. Miserere nobis.
Spirit of sweetness and kindness, sweeter than honey,
R. Have mercy on us.
Spiritus pignus hereditatis nostrae, deducens nos in terram rectam,
R. Miserere nobis.
Spirit, who art the pledge of our inheritance, leading us into righteous lands,
R. Have mercy on us.
Spiritus principalis, vivificans et confortans,
R. Miserere nobis.
Spirit of principal, life-giving and strengthening,
R. Have mercy on us.
Spiritus salutis, iudicii et gaudii,
R. Miserere nobis.
Spirit of salvation, judgment, and joy,
R. Have mercy on us.
Spiritus fidei, pacis, et ardoris,
R. Miserere nobis.
Spirit of faith, peace, and love,
R. Have mercy on us.
Spiritus humilitatis, caritatis, et castitatis,
R. Miserere nobis.
Spirit of humility, charity, and chastity,
R. Have mercy on us.
Spiritus benignitatis, bonitatis, longanimitatis, ac mansuetudinis,
R. Miserere nobis.
Spirit of kindness, goodness, patience, and gentleness,
R. Have mercy on us.
Spiritus lenitatis, veritatis, unitatis ac consolationis,
R. Miserere nobis.
Spirit of mildness, truth, unity, and consolation,
R. Have mercy on us.
Spiritus compunctionis, promissionis, renovationis, ac sanctificationis,
R. Miserere nobis.
Spirit of good conscience, promise, renewal, and sanctification,
R. Have mercy on us.
Spiritus vitae, patientiae, continentiae, ac modestiae,
R. Miserere nobis.
Spirit of life, patience, continence, and modesty,
R. Have mercy on us.
Spiritus omnium gratiarum,
R. Miserere nobis.
Spirit of every grace,
R. Have mercy on us.
Propitius esto,
R. Parce nobis sancte Spiritus.
Be merciful,
R. Spare us, O Holy Spirit.
Propitius esto,
R. Exaudi nos sancte Spiritus.
Be merciful,
R. Hear us, O Holy Spirit.
A spiritu erroris,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
From the spirit of error,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
A spiritu immundo,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
From an unclean spirit,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
A spiritu blasphemiae,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
From the spirit of blasphemy,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Ab omni obstinatione et desperatione,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
From all stubbornness and despair,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Ab omni praesumptione et veritatis contradictione,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
From every presumption and contradiction of the truth,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Ab omni malitia, et prava consuetudine,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
From every malice and depraved habit,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Ab invidia fraternae caritatis,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
From the disdain of fraternal charity,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
A finali impaenitentia,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
From final impenitence,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Per aeternam a Patre et Filio processionem tuam,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
Through Thy eternal procession from the Father and the Son,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Per invisibilem unctionem tuam,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
Through Thy invisible anointing,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Per omnem gratiarum plenitudinem, qua Virginem Mariam semper possedisti,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
Through every fullness of grace, in which Thou didst always possess the Virgin Mary,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Per supereffluentem sanctitatis abyssum, qua conceptione Verbi Matrem Dei inundare fecisti,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
Through that overflowing abyss of sanctity, which Thou didst pour forth upon the Mother of God at the conception of the Word,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Per sanctam in baptismo Christi apparitionem tuam,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
Through Thy holy apparition at Christ's baptism,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Per salutarem super apostolos adventum tuum,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
Through Thy saving advent upon the apostles at Pentecost,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Per ineffabilem bonitatem tuam, qua Ecclesiam gubernas, concilias Praesides, Martyres corroboras, Doctores illuminas, Religiones instituis,
R. Libera nos, Spiritus Dei vivi.
Through Thy limitless goodness, by which Thou dost govern the Church, advise leaders, strengthen martyrs, illumine teachers, and establish religious institutes,
R. Deliver us, Spirit of the Living God.
Peccatores,
R. Te rogamus, audi nos.
We sinners,
R. We ask Thee, hear us.
Ut in spiritu ambulemus, et desideria carnis non adimpleamus,
R. Te rogamus, audi nos.
That we may walk in spirit, and not filled with earthly desires
R. We ask Thee, hear us.
Ut Te numquam contristemus,
R. Te rogamus, audi nos.
That we may never sadden Thee,
R. We ask Thee, hear us.
Ut omnes Ecclesiasticos Ordines in sancta religione, et vero spiritu conservare digneris,
R. Te rogamus, audi nos.
That Thou wouldst deign to preserve all in Holy Orders in holy religion and the spirit of truth,
R. We ask Thee, hear us.
Ut cuncto populo Christiano cor unum et animam unam donare digneris,
R. Te rogamus, audi nos.
That Thou wouldst deign to grant the whole Christian people one heart and one soul,
R. We ask Thee, hear us.
Ut virtutem omnium complementum nobis donare digneris,
R. Te rogamus, audi nos.
That Thou wouldst deign to grant us every virtue,
R. We ask Thee, hear us.
Ut nos exaudire digneris,
R. Te rogamus, audi nos.
That Thou wouldst deign to hear us,
R. We ask Thee, hear us.
Spiritus Dei,
R. Te rogamus, audi nos.
Spirit of God,
R. We ask Thee, hear us.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. Effunde in nos Sanctum Spiritum.
Lamb of God, Thou who taketh away the sins of the world,
R. Pour forth the Holy Spirit in us.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. Emitte in nos promissum Patris Spiritum.
Lamb of God, Thou who taketh away the sins of the world,
R. Send forth the Spirit, the promise of the Father, to us.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. Da nobis spiritum bonum.
Lamb of God, Thou who taketh away the sins of the world,
R. Grant us the good spirit. (Lk 11:13).
V. Spiritus Domini replevit orbem terrarum:
R. Et hoc, quod continet omnia, scientiam habet vocis.
V. The Spirit of the Lord has filled the Earth:
R. It is all-embracing, and knows man's utterances.
Oremus
Adsit nobis, quaesumus Domine, virtus Spiritus Sancti: quae et corda nostra clementer expurget, et ab omnibus tueatur adversis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Let us pray:
We beseech Thee, O Lord, that the strength of the Holy Spirit who mercifully cleanses our hearts and protects us from all adversity be with us. Through our Lord Jesus Christ Thy Son, who liveth and reigneth with Thee in the unity of that selfsame Holy Spirit, God, forever and ever.
R. Amen.

From the Coeleste Palmetum, 1741 edition. Tr MWM.


<- Prev

©copyrighted by Michael Martin

Next->